Medlemmerne

de 5 landsdelsorkestre i Danmark:

 

Odense Symfoniorkester

Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester

Orkestrene er repræsenteret i Landsdelsorkesterforeningen af de til enhver tid værende bestyrelsesformænd for så vidt angår de selvejende institutioner (Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester). For Aarhus Symfoniorkester og Odense Symfoniorkester, der er kommunale institutioner, gælder: Aarhus Symfoniorkester repræsenteres af den til enhver tid værende rådmand for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune. Odense Symfoniorkester repræsenteres af den til enhver tid værende rådmand for By og kulturforvaltningen i Odense Kommune eller et af ham bemyndiget medlem af kulturudvalget i kommunen.

 

Organisationen

Den daglige ledelse i Landsdelsorkesterforeningen varetages af sekretariatschefen. 

Til at koordinere Landsdelsorkesterforeningens daglige arbejde er der nedsat et arbejdsudvalg bestående af musikcheferne og sekretariatschefen.

Foreningen har pt. hjemsted hos Copenhagen Phil.

 

Formandskabet pr. 4. april 2014

Bestyrelsesformand LOF Mette Klingsten - Copenhagen Phil

Næstformand Bjarne Rasmussen - Sønderjyllands Symfoniorkester

Jane Jegind - Odense Symfoniorkester

Rabih Azad-Ahmad - Aarhus Symfoniorkester 

Inge Nesgaard - Aalborg Symfoniorkester

 

Musikchefer

Nikolaj Andersen - musikchef - Sønderjyllands Symfoniorkester

Kristian Rahbek Knudsen - musikchef - Aarhus Symfoniorkester

Uffe Savery - musikchef - Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester

Finn Schumacker - musikchef - Odense Symfoniorkester

Jan Kvistborg - musikchef - Aalborg Symfoniorkester, Ordførende orkesterchef for LOF

 

Sekretariat 

Asbjørn Keiding - sekretariatschef

Copenhagen Phil

Rosenørns Allé 22

1970 Frederiksberg C

 

Formål og opgaver

Landsdelsorkesterforeningen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for de 5 landsdelsorkestre i Danmark. Foreningen er stiftet i 1986 og har til formål at varetage og behandle forhold af fælles interesse for medlemmerne, at styrke medlemmerne i forhold til myndighederne og musikorganisationerne samt at fremme samarbejdet landsdelsorkestrene imellem.

 

Som arbejdsgiverorganisation varetager foreningen orkestrenes interesser vedrørende løn- og arbejdsvilkår i forhandlingerne med fagforbundene om de kollektive overenskomster for musikere, assistenter og teknikere ved landsdelsorkestrene. 

Som interesseorganisation repræsenterer foreningen orkestrene ved forhandlinger om spørgsmål af generel karakter med offentlige myndigheder, faglige organisationer og andre kulturelle og musikfremmende organisationer.

 

Repræsentation og medlemskaber

Landsdelsorkesterforeningen er som medlem repræsenteret i:

'PEARLE' (Performing Arts Employers Associations League Europe) den europæiske arbejdsgiverorganisation for orkestre, teater og dans. 

'IAOA' (The International Alliance of Orchestra Associations)

Nordiske Orkesterchefkonferencer, arbejdsgruppen

 

For yderligere information, kontakt venligst:

LandsdelsOrkesterForeningen

Tlf.: 51 29 13 79

E-mail: lof@symphony.dk